DWZ - Turnier

Jacobsdorfer Frühlingsturnier

Code: B717-D00-JFT
Auswerter: Wolfgang Fischer
Kollerbergring 33, 03130 Spremberg
Turnierende: 29.04.2017
Erste Berechnung am: 04.05.2017 23:08
Letzte Berechnung am: 11.07.2019 06:35
Spieler/Partien/Runden: 72 / 108 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bischoff,Rosemarie D2027-1010   889 -    7 ½/2 0,802 30   960   881 -    8 -8
Borchert,Tom D2013-0097 1025 -  14 2/3 1,929 5   909 1032 -  15 +7
Broock,Achim D2009-0075 1285 -  57 1/3 1,398 18   1310 1270 -  58 -15
Brune,Tom-Niclas D2022-0108 1207 -  16 2½/3 1,729 5   1152 1284 -  17 +77
Brüggemann,Frank G0348-0013 1390 -106 ½/3 1,752 19   1330 1344 -107 -46
Buller,Ian Joshua D2004-1187 1576 -  50 3/3 1,614 9   1549 1668 -  51 +92
Burczyk,Fjodor D2004-1458 0/3 0   936
David,Heinz-Dieter D2021-0059 1230 -  65 1½/3 1,854 18   1144 1217 -  66 -13
Drescher,Dario D2021-0093 1062 -  14 0/3 1,298 10   1116   982 -  15 -80
Drescher,Paul D2021-0092 1077 -  18 3/3 1,592 5   1055 1218 -  19 +141
Dudek,Henrik D2013-0111 4½/6 0   1044 1278 -    1
Fendselau,Dietmar D2013-0039 1333 -  37 3/3 1,432 18   1349 1393 -  38 +60
Fritzsche,Jürgen,Dr. D2014-1011 1620 -  35 0/2 0,848 22   1674 1592 -  36 -28
Ganswind,David D2021-0104   829 -    2 2/3 1,504 5   828   879 -    3 +50
Gehrke,Gina Celina D2001-1016 1422 -  64 1½/3 1,472 6   1429 1424 -  65 +2
Granzow,Anton D2008-1011 1320 -  16 2/3 1,360 5   1353 1384 -  17 +64
Gretschko,David D2008-1022   836 -    4 1/3 1,544 27   826   821 -    5 -15
Grzesik,Johann 30068-1080 1103 -    6 1½/3 1,157 5   1186 1137 -    7 +34
Haube,Jonas D2004-1344 1036 -  10 2/3 1,160 5   1125 1120 -  11 +84
Hoffmann,Kay 30076-1075 1337 -  23 ½/3 1,456 8   1348 1267 -  24 -70
Hütteroth,Konrad D2022-0118   761 -    5 ½/3 1,436 41   776   744 -    6 -17
Jegiasarjan,Leo D2021-0097   881 -    6 2½/3 1,602 5   857   971 -    7 +90
Kammer,Moritz D2013-0070 1562 -  44 1½/3 1,534 11   1554 1560 -  45 -2
Koppe,Cordelia D2004-1459 1079 -    9 2/3 1,604 16   1054 1096 -  10 +17
Kostova,Viktoria D2004-1381   838 -    2 1/3 1,361 26   871   828 -    3 -10
Kruggel,Henrik D2013-0100   807 -    9 2½/3 1,695 5   761   887 -  10 +80
Krüger,Antje-Christine 30060-1026 1245 -  29 1½/3 1,179 17   1323 1258 -  30 +13
Lischke,Sebastian D2008-1035 1676 -108 2½/3 1,621 23   1647 1703 -109 +27
Matthes,Aaron D3021-0138 1517 -  11 2½/3 1,624 8   1487 1581 -  12 +64
Matthes,Benjamin D3021-0136 1611 -  20 1½/3 1,559 12   1597 1608 -  21 -3
Minow,Oskar D2022-0092 1039 -  21 0/3 1,380 11   1068   960 -  22 -79
Nitschke,Leonidas Horst D2008-1021 0/4 0   0
Odoy,Leane D2013-0065 1384 -  22 2½/3 1,942 19   1277 1404 -  23 +20
Ott,Joe 30061-1031 1300 -  11 1/3 1,481 8   1305 1265 -  12 -35
Pelloth,Teo 30068-1061 1035 -  12 1/3 1,156 11   1125 1026 -  13 -9
Petersen,Carolina D2008-1029   744 -    2 1½/3 1,342 5   782   760 -    3 +16
Philipp,Eckhard D2027-1005 1419 -  25 0/3 1,456 19   1430 1366 -  26 -53
Reyher,Susan D2004-1368 1598 -112 1/3 1,486 12   1601 1572 -113 -26
Rohde,Gregory 30068-1054   997 -  15 3/3 1,787 5   919 1118 -  16 +121
Ruddat,Jarne D2004-1467   823 -    2 3/3 1,471 5   830   976 -    3 +153
Rudolph,Pepe D2004-1446   740 -    2 2/2 0,994 5   742   855 -    3 +115
Röhr,Oliver D3002-1057 1673 -  63 2/3 1,605 11   1648 1696 -  64 +23
Röhr,Susanne D3002-1064 1591 -  49 2/3 1,446 21   1604 1609 -  50 +18
Schrodt,Sebastian 30068-1037 1899 -  78 2/3 1,988 28   1778 1899 -  79 0
Schölzel,Markus D2021-0103 2/4 0   0
Schöppe,Jesper D2004-1462   738 -    1 0/3 0,519 47   1005   730 -    2 -8
Smith,Tobias D2004-1461   854 -    3 ½/3 1,451 24   866   826 -    4 -28
Sperling,Niclas D2004-1457 1497 -  48 2/3 1,512 8   1494 1532 -  49 +35
Stegmann,Jens 30055-0255 1602 -124 1½/3 1,509 22   1600 1602 -125 0
Stockhausen,Ben D2008-1028   993 -    1 1/3 1,765 13   920   955 -    2 -38
Stuckart,Michael D2027-1004 1516 -  21 0/3 1,620 20   1488 1460 -  22 -56
Tham,Franz 30060-0060 1449 -  59 1½/3 1,244 19   1510 1458 -  60 +9
Trotzinski,Paul 30068-1083   960 -    8 ½/2 1,099 14   924   930 -    9 -30
Verhoeven,Iorvik D2022-0089 1447 -  32 2/3 1,612 7   1420 1478 -  33 +31
Voigt,Jürgen 30060-0039 1556 -  25 0/3 1,502 21   1556 1506 -  26 -50
Walzner,Lea Michelle D2004-1377 0/10 0   0
Winkler,Andreas D2014-0036 1420 -117 2½/3 1,460 19   1429 1458 -118 +38
Woithe,Daniel D2010-0105 1704 -  24 2/3 0,940 11   1843 1765 -  25 +61
Ziern,Michael D2022-0131 1822 -  31 2/3 1,575 26   1804 1834 -  32 +12
Zimmer,Michel D3022-0105 1529 -  14 1½/3 1,350 20   1565 1534 -  15 +5
  DeWIS Cache
Zugriffe 2 2
Zeit 0.372 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Letzte DWZ-Aktualisierung am 20.07.2019.

Unsere Partner