DWZ - Turnier

8. Leegebrucher Winterturnier

Code: B802-D00-8LW
Auswerter: Wolfgang Fischer
Kollerbergring 33, 03130 Spremberg
Turnierende: 13.01.2018
Erste Berechnung am: 13.01.2018 21:51
Letzte Berechnung am: 25.03.2019 09:27
Spieler/Partien/Runden: 108 / 162 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arnold,Leander 30071-1159 1781 -  40 2½/3 1,830 13   1702 1814 -  41 +33
Arnold,Rubina 30061-1041 1070 -  13 1/3 1,365 10   1102 1048 -  14 -22
Avram,Luca 63203-0217 1182 -  31 2/3 1,558 5   1168 1226 -  32 +44
Avram,Vasile 63203-0250 1531 -    9 0/3 1,433 20   1547 1481 -  10 -50
Beyer,Lorenz D3044-1098 1195 -  27 2/3 1,479 5   1200 1247 -  28 +52
Boehmer,Patrick D3012-1024 1399 -  40 1½/3 0,760 19   1587 1426 -  41 +27
Bretzel,Noah 30035-1116 1061 -  11 1½/3 1,315 5   1105 1079 -  12 +18
Bretzel,Simon 30035-1163   741 -    3 1/1 0,441 5   783   816 -    4 +75
Bédé,Maxime 30015-1065 1429 -  19 0/3 1,539 9   1420 1326 -  20 -103
Conrad,Luca D3044-1111 0/6 0   762
Conrad,Max D3044-1112 1020 -  26 1/3 1,236 12   1092 1007 -  27 -13
Denk,Stefan D3016-0065   800 -    5 2/3 1,403 5   823   860 -    6 +60
Dethloff,Ole 30040-1117   913 -    1 1/2 1,107 18   875   909 -    2 -4
Dominick,Maximilian D3044-1097 1003 -    5 0/3 1,148 12   1097   942 -    6 -61
Drescher,Dario D2021-0093   953 -  16 2/3 1,429 5   970 1010 -  17 +57
Drescher,Paul D2021-0092 1274 -  21 2/3 1,566 5   1258 1317 -  22 +43
Dziewas,Ralf,Prof. Dr. 30068-1091 1152 -  15 1/1 0,565 17   1106 1171 -  16 +19
Espig,Nils F2813-1179 1350 -  16 2½/3 1,314 6   1394 1455 -  17 +105
Fiß,Wolfgang D3021-0067 1692 -  56 2/3 1,594 23   1670 1704 -  57 +12
Ganswind,David D2021-0104   983 -    4 2/3 1,597 5   960 1023 -    5 +40
Grabowsky,Leon D3016-0064 1281 -    7 1/3 1,432 8   1297 1250 -    8 -31
Grabs,Peter D3001-1043 1499 -  67 1/3 1,610 10   1473 1461 -  68 -38
Grabs,Peter D3001-1044 1312 -  36 2/3 1,415 18   1332 1334 -  37 +22
Graetz,Friedrich 30040-1118 0/2 0   929
Graetz,Wilhelm 30040-1119 0/2 0   762
Graßmann,Ludwig 30040-1114   819 -    6 1/3 1,510 29   817   806 -    7 -13
große Austing,Bernhard 30002-1275 1006 -    1 2/3 1,163 5   1096 1090 -    2 +84
Gräbnitz,Marc-Florian 30076-1057 1479 -  36 2½/3 1,497 7   1480 1559 -  37 +80
Gunkel,Wolfgang 30086-0037 1547 -  17 2/3 1,523 21   1542 1563 -  18 +16
Hankel,Uwe D2014-0065 1625 -  65 1/3 1,430 22   1642 1611 -  66 -14
Heckert,Klaus-Dieter D3021-0117 1962 -174 0/3 1,624 30   1928 1923 -175 -39
Hellmich,Dieter D3044-1023 1267 -  46 2½/3 1,526 18   1261 1304 -  47 +37
Hering,Frank D3044-0027 1052 -  19 0/2 1,019 20   1045 1015 -  20 -37
Heuberger,Holger D2004-1460 1159 -  10 1½/3 1,428 17   1176 1162 -  11 +3
Heuberger,Melanie D2004-1465   699 -    7 0/2 0,902 59   596   687 -    8 -12
Heuberger,Sandra D2004-1403   984 -  14 1½/2 0,975 5   993 1044 -  15 +60
Hoffmann,Kay D3044-1099 1412 -  30 1½/3 1,443 6   1425 1417 -  31 +5
Hoffmann,Lucas 30085-1100 1046 -  17 1½/2 0,995 5   1048 1104 -  18 +58
Hopp,Celina 30076-1067 1434 -  32 1/3 1,783 9   1366 1382 -  33 -52
Jacoby,Angelina D3044-1092 1362 -  44 1/3 1,382 8   1390 1334 -  45 -28
Jacoby,Michael 30050-1092 1188 -    6 1/3 1,439 18   1202 1171 -    7 -17
Jegiasarjan,Leo D2021-0097   971 -    7 1/3 1,529 14   964   946 -    8 -25
Jouani,Zakharia 30085-1096 1297 -  36 2/3 1,523 5   1292 1345 -  37 +48
Kasiske,Finjas D3018-1043 5/7 0   1010 1266 -    1
Kaufmann,Karl-Heinz D3021-0109 1759 -  30 1/3 0,615 25   1996 1770 -  31 +11
Knöchel,Rainer D3016-0057 1209 -  35 2½/3 1,558 17   1195 1247 -  36 +38
Koppe,Cordelia D2004-1459 1160 -  16 2/3 1,865 17   1072 1165 -  17 +5
Kuhne,Detlev D3012-1010 2069 -107 2½/3 2,164 30   1893 2077 -108 +8
König,Frank D3044-1095 1495 -  30 2/3 1,587 20   1474 1509 -  31 +14
Lehmann,Michael 30011-0427 1589 -  58 1/3 1,757 21   1524 1564 -  59 -25
Lenhardt,Manfred 30021-1062 1957 -361 2½/3 1,597 30   1930 1979 -362 +22
Leubner,Paul Damdin D2004-1444 1086 -  12 1½/3 1,455 5   1097 1090 -  13 +4
Lieger,Lucas D3044-1100 1168 -  29 1/3 1,479 8   1173 1133 -  30 -35
Matthes,Aaron D3021-0138 1674 -  20 2/3 1,236 11   1737 1718 -  21 +44
Matthes,Benjamin D3021-0136 1661 -  30 0/3 1,420 13   1680 1590 -  31 -71
Mayer,Florent 30015-1063 1333 -    7 1/3 1,534 18   1325 1313 -    8 -20
Metzdorf,Fred D3012-0007 1310 -  50 2½/3 1,596 18   1287 1344 -  51 +34
Morczynski,Joachim 30085-1087 1684 -  36 1½/3 1,549 13   1672 1682 -  37 -2
Morczynski,Ryszard 30015-1090 1178 -  13 1½/3 1,535 18   1170 1177 -  14 -1
Mras,Anton D2026-0063 1203 -    9 ½/3 1,524 8   1197 1129 -  10 -74
Mras,Reiko 70422-1202 1044 -    1 1½/2 0,986 5   1049 1103 -    2 +59
Mylke,Sandy-Michelle D3044-1085 1254 -  46 1/3 1,454 8   1265 1221 -  47 -33
Müncheberg,Patrick D3016-0086   873 -    2 1/2 0,938 5   895   880 -    3 +7
Nemitz,Rebekka D3044-1044 1025 -  19 1/3 1,512 11   1022   996 -  20 -29
Nemitz,Uwe D3044-1017 1387 -  35 1½/3 1,521 19   1382 1386 -  36 -1
Nguyen,Max Minh D3018-1037 1445 -  13 ½/3 1,306 9   1491 1391 -  14 -54
Ossig,Herbert 30086-0048 1424 -  13 2½/3 1,511 19   1421 1460 -  14 +36
Otte,Konstantin 30086-1124 2/4 0   1129
Raasch,Hauke D3044-1110 1520 -  40 1½/3 1,370 8   1551 1529 -  41 +9
Rodriguez Klasen,Ennio 30086-1118 0/3 0   0
Ruddat,Jarne D2004-1467 1023 -    8 2/3 1,502 5   1023 1073 -    9 +50
Ruddat,Mathias D2004-1558 0/3 0   1047
Ruddat,Merja D2004-1533 1/6 0   703   760 -    1
Scharein,Wolfgang 30086-0038   932 -  15 0/1 0,508 26   926   917 -  16 -15
Schenk,Rafael D3022-0107 1645 -    9 2/3 1,542 22   1635 1660 -  10 +15
Schiewe,Nadin D3044-1093 1716 -  38 1½/3 1,469 12   1723 1718 -  39 +2
Schrodt,Horst 30076-0025 1574 -176 2½/3 1,674 21   1533 1602 -177 +28
Schröder,Justin D3044-1079 1591 -  16 2/3 1,768 9   1523 1606 -  17 +15
Schubert,Vincent 30071-1156 1007 -    4 1/3 1,411 12   1028   985 -    5 -22
Schumann,Frank D3012-1009 1715 -  11 0/3 1,465 24   1724 1672 -  12 -43
Schölzel,Markus D2021-0103 4/7 0   793   891 -    1
Schöppe,Jesper D2004-1462 1002 -    7 0/2 1,050 12   984   942 -    8 -60
Sedlock,Nicklas 30086-1121   926 -    2 1/1 0,492 10   932   963 -    3 +37
Seifert,Jessica D3044-1105   956 -  24 1/3 1,445 15   969   936 -  25 -20
Stegmann,Jens 30055-0255 1623 -132 1½/3 1,418 22   1642 1626 -133 +3
Studzinski,Bruno D3044-1096   783 -    1 0/1 0,559 36   741   771 -    2 -12
Suliga,Eckhard 70476-0149 1664 -217 2½/3 1,437 23   1679 1697 -218 +33
Tefs,Arnold D3016-0012 1581 -  38 1½/3 1,715 21   1526 1574 -  39 -7
Uhl,Justin D3018-1039 1106 -    8 0/1 0,435 9   1152 1071 -    9 -35
Vassiliou,Leander 30035-1102   984 -    6 1½/2 0,975 5   993 1044 -    7 +60
Waldmann,Silvio 30086-1116 1323 -    5 3/3 1,478 13   1328 1399 -    6 +76
Walther,Lothar 30086-1099 1340 -  36 0/3 1,573 18   1323 1280 -  37 -60
Woidt,Bastian D3018-1031 1254 -  15 ½/3 1,454 8   1265 1185 -  16 -69
Wolff,Dagmar D3044-0035   708 -  46 2/2 0,940 15   591   758 -  47 +50
Zahn,Mario D3016-0016 1284 -  48 ½/3 1,449 18   1296 1248 -  49 -36
Zimmer,Lennard D3022-0106   877 -    2 1/2 0,955 5   893   882 -    3 +5
Zimmer,Michel D3022-0105 1657 -  21 1½/3 1,610 23   1631 1654 -  22 -3
  DeWIS Cache
Zugriffe 2 2
Zeit 0.459 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Letzte DWZ-Aktualisierung am 26.03.2019.

Unsere Partner