Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.

DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Cup der Deutschen Einheit 2019

Code: B940-000-CDE
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 06.10.2019
Erste Berechnung am: 07.10.2019 21:14
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 04:21
Spieler/Partien/Runden: 169 / 573 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arlt,Gerd 61410-0040 1618 -128 4/7 3,154 22 1704 1653 1641 -129 +23
Arnold,Gerald 30061-1042 1447 -  17 3½/7 3,623 19 1435 1435 1443 -  18 -4
Arnold,Leander 30090-0011 1812 -  53 3½/7 3,123 14 1851 1851 1826 -  54 +14
Arnold,Rubina 30061-1041 1353 -  25 4½/7 3,141 6 1503 1397 1437 -  26 +84
Bartelheimer,Erik G0310-1063 1336 -  18 2/6 3,688 8 1131 1253 1240 -  19 -96
Becker,Roland 70423-0030 1690 -  67 4½/7 3,868 23 1757 1652 1707 -  68 +17
Behn,Cord 70156-0010 1772 -  88 3/6 3,256 25 1742 1741 1765 -  89 -7
Berner,Manfred 57009-0256 1923 -  61 2½/7 3,055 29 1864 1969 1911 -  62 -12
Berner,Thorsten 70306-0273 1214 -  25 2/6 2,413 18 1162 1284 1200 -  26 -14
Bertram,Marina F1905-0052 1093 -151 3/6 2,839 16 1113 1112 1099 -152 +6
Bertram,Thomas F1905-0001 1665 -184 5/7 3,471 23 1831 1668 1706 -185 +41
Bindernagel,Lothar D2010-0003 1369 -  50 4½/7 3,322 19 1500 1393 1405 -  51 +36
Blechschmidt,Falk F3702-1012 1588 -102 1½/6 3,349 21 1354 1546 1533 -103 -55
Bloi,Roland F1902-0001 1507 -  54 3/7 2,976 20 1509 1560 1508 -  55 +1
Bodensohn,Markus 54012-0149 1748 -  26 5/7 3,457 19 1913 1752 1795 -  27 +47
Bodensohn,Rebekka 54012-0150   964 -  19 7/7 3,457 16 1658 981 1087 -  20 +123
Brauer,Marek G0328-0187   888 -    1 3½/7 2,482 5 1021 1042   956 -    2 +68
Busch,Arno 40037-0059 1452 -177 1½/7 3,567 19 1221 1445 1388 -178 -64
Dellos,Peter 70127-0211 1674 -  28 3/7 3,896 23 1583 1634 1650 -  29 -24
Dinter,Christof 63403-0003 1558 -  71 3/6 3,243 21 1529 1529 1551 -  72 -7
Dobkowicz,Matthias D3010-0023 1762 -  62 4/7 3,542 25 1809 1758 1773 -  63 +11
Donath,Dieter 70306-0178 1630 -110 2/6 2,756 22 1536 1659 1608 -111 -22
Doncev,Angelina 52017-1165   851 -    3 1½/6 3,108 24 643 838   808 -    4 -43
Duewel,Klaus 40018-0281 1429 -  42 4½/7 2,792 19 1616 1510 1482 -  43 +53
Ebeling,Hans-Jürgen 70161-0225 1566 -122 2/7 4,123 21 1337 1500 1505 -123 -61
Ehrich,Dieter E0219-0002 1464 -116 3½/7 3,350 20 1480 1486 1468 -117 +4
Erdmann,Frank F1105-0044 1595 -104 6/7 3,998 21 1847 1544 1652 -105 +57
Feist,Sarah Sophie G0339-1031 4/7 0 928 881   928 -    1
Fischer,Reinhard 70306-0241 1364 -  41 3½/7 3,340 18 1382 1387 1369 -  42 +5
Fizer,Chantal 52017-1163   782 -    1 1/6 2,072 36 607 916   762 -    2 -20
Freier,Werner,Dr. 70306-0208 1925 -139 4/7 3,131 29 2014 1963 1944 -140 +19
Gailis,Gunnar 62215-0261 1668 -140 2/6 3,048 23 1538 1663 1639 -141 -29
Gebert,Wolfgang 64128-0042 1443 -  46 3/7 3,497 19 1392 1443 1428 -  47 -15
Giese,Guido G0339-1003 1538 -  56 4½/7 3,449 21 1650 1542 1568 -  57 +30
Gremmer,Dieter G0225-0047 1548 -105 4½/7 3,518 21 1651 1546 1576 -106 +28
Hampe,Volker G0339-1016 1663 -  45 2½/7 3,772 23 1531 1635 1629 -  46 -34
Heiseke,Gerhard 70126-0163 1174 -150 4/7 4,126 18 1161 1109 1170 -151 -4
Hempel,Markus 30041-0104 1587 -  45 3/7 4,050 21 1477 1528 1557 -  46 -30
Heß,Michelle 52017-1164   750 -    2 3½/7 2,234 5 872 876   834 -    3 +84
Hildebrand,Georg 53007-1013 1364 -  84 2½/6 2,608 18 1350 1418 1360 -  85 -4
Huber,Helmut 64104-0250 1568 -210 3½/7 3,457 21 1572 1572 1569 -211 +1
Huhn,Ulrich 30018-0300 1663 -183 4/7 3,724 23 1692 1640 1670 -184 +7
Jablonski,Rolf C0334-1031 1513 -  92 2½/7 3,281 20 1429 1534 1490 -  93 -23
Jungfer,Harald C0328-1031 1438 -  20 3½/6 2,908 19 1509 1449 1457 -  21 +19
Jungklaus,Lars G020D-0037 1817 -  84 2½/7 3,179 16 1745 1850 1793 -  85 -24
Karpe,Sebastian 40023-2146 1336 -    7 3½/7 2,941 18 1397 1401 1354 -    8 +18
Kaschuba,Jürgen G0214-1030 1580 -168 4/7 3,946 21 1586 1534 1582 -169 +2
Keilholz,Stefan H4356-0009 1374 -  60 2½/6 2,828 19 1331 1401 1364 -  61 -10
Kelemen,Norbert C0131-0173 1592 -102 3/7 4,020 21 1485 1536 1563 -103 -29
Kempf,Alexander 54012-0130 1814 -  64 3½/7 3,147 26 1851 1850 1823 -  65 +9
Kempf,Andreas 52017-1169   814 -    1 1½/6 2,485 40 618 916   797 -    2 -17
Kempf,Lukas 52017-1167 1094 -    2 1/6 2,660 9 856 1135 1005 -    3 -89
Kindermann,Ilona F1508-1339 1274 -    8 3½/7 3,709 18 1252 1253 1267 -    9 -7
Kirsten,Peter G0314-1121 1276 -  24 3/7 3,441 18 1228 1288 1262 -  25 -14
Klees,Robert 62212-0285 1228 -296 4/7 2,803 17 1359 1308 1268 -297 +40
Kleinschmidt,Irmtraud 62429-0182 1273 -  43 4½/7 3,382 18 1398 1291 1309 -  44 +36
Kläring,Carsten F1802-0029 1627 -  26 2½/6 2,755 22 1597 1656 1620 -  27 -7
Knolmayer,Volker C0418-1143 1602 -145 1/6 2,480 22 1390 1664 1560 -146 -42
Knöchel,Rainer D3016-0057 1291 -  45 3½/6 3,290 18 1316 1256 1298 -  46 +7
Kompe,Jörg H2104-0014 1654 -  97 5½/7 3,750 22 1853 1629 1702 -  98 +48
Kosovska,Olena F2808-0095 1862 -  76 5½/7 3,681 27 2070 1844 1905 -  77 +43
Krause,Peter F1105-0084 1415 -    7 3½/7 3,057 19 1461 1460 1429 -    8 +14
Kretschmer,Wolfgang F2A06-0005 1739 -  51 1½/6 3,031 24 1544 1735 1698 -  52 -41
Krupke,André 24441-0006 1262 -    7 4/7 3,709 18 1292 1241 1271 -    8 +9
Krüger,Antje-Christine 30060-1026 1443 -  50 4/7 3,378 19 1506 1455 1462 -  51 +19
Krüger,Detlef 30060-1021 1644 -  69 2½/6 3,016 22 1582 1642 1629 -  70 -15
Kumbernuß,Torsten E0121-0032 1565 -  81 4½/7 3,680 21 1651 1547 1588 -  82 +23
Kurpiela,Franz C0627-0054 1638 -141 3½/7 3,408 22 1648 1647 1641 -142 +3
Könze,Peter F1902-0007 1810 -106 3/7 3,100 26 1800 1851 1808 -107 -2
Kübrich,Stefanie 25606-0056 1426 -  76 2½/7 3,186 19 1354 1458 1405 -  77 -21
Kühn,Konstantin Emanuel D2022-0130   943 -    5 4/7 3,947 5 926 911   947 -    6 +4
Lehmann,Michael 30011-0427 1599 -  71 5/7 2,992 22 1811 1651 1654 -  72 +55
Limper,Cornelia 70161-0183 1069 -  38 1/4 1,840 20   1098 1041 -  39 -28
Lippert,Daniel D2022-0140 1772 -  14 5/7 3,620 13 1920 1760 1827 -  15 +55
Loge,Edmund 62443-0117 1441 -  73 0/7 3,343 19 780 1457 1338 -  74 -103
Maar,Felicitas 51057-0074 1511 -  63 2/7 3,090 10 1392 1553 1460 -  64 -51
Maar,Patricia 51057-0075 1358 -  64 2/6 3,147 8 1218 1340 1292 -  65 -66
Maar,Samuel 51057-0076 2033 -  93 4½/7 4,065 22 2080 1975 2045 -  94 +12
Malchow,Herbert 70349-0017 1154 -  44 3/7 3,885 18 1062 1114 1126 -  45 -28
Mehnert-Vöcking,Dagmar,Dr. 52017-1143 4½/9 0 910 790   833 -    1
Milling,Friedrich D2022-0132 1026 -    2 3/7 2,327 5 1098 1149 1071 -    3 +45
Miltner,Andreas 52004-0119 1654 -  80 4/7 3,719 22 1683 1632 1662 -  81 +8
Miltner,Horst 52004-0008 1446 -  97 3½/7 3,419 19 1454 1454 1448 -  98 +2
Mohammadi,Sholeh 53007-1012 1152 -  76 3/7 3,970 18 1051 1103 1121 -  77 -31
Mueller,Jörg René 30055-1133 1488 -  39 5/7 3,571 20 1654 1486 1530 -  40 +42
Mücke,Leonard 70304-0272 1257 -  10 4½/7 3,137 5 1408 1301 1348 -  11 +91
Müller,Ansgar D2022-0137 1295 -    8 6/7 2,864 5 1662 1360 1504 -    9 +209
Müller,Bodo 40028-0126 1446 -  55 3½/7 3,489 19 1447 1447 1446 -  56 0
Müller,Joachim D2022-0142   795 -    1 3½/7 2,733 5 854 900   846 -    2 +51
Naumann,Peter F1525-0040 1719 -102 2/6 2,770 24 1624 1746 1698 -103 -21
Niemann,Fritz G0339-1019 1616 -  42 1/5 2,113 12 1433 1671 1564 -  43 -52
Niemierza,Dietmar G0339-1024 1506 -  14 5½/7 2,830 20 1799 1575 1585 -  15 +79
Nölle,Lisa 66510-0203 1274 -  27 5/7 3,169 18 1482 1313 1333 -  28 +59
Nölle,Michael 66510-0202 1496 -  32 3½/7 3,992 20 1445 1446 1481 -  33 -15
Oramus,Max D2022-0146   795 -    1 2½/6 2,400 5 762 851   802 -    2 +7
Pape,Manfred 70303-0069 1706 -191 1½/5 2,126 23 1610 1760 1688 -192 -18
Peters,Frank B0003-0182 2030 -152 4/7 4,117 30 2017 1966 2027 -153 -3
Pilz,Julius D2022-0145   774 -    1 4/7 2,347 5 943 883   884 -    2 +110
Pötzsch,Dieter G0122-0005 1222 -  42 2/7 3,125 18 1100 1260 1186 -  43 -36
Pötzsch,Golo G0114-0117 1206 -  16 4/7 2,607 5 1357 1307 1299 -  17 +93
Pötzsch,Reiko G0122-0006 1756 -  33 4/7 3,482 25 1809 1758 1769 -  34 +13
Ramm,Karl-Heinz 70402-0039 1280 -    6 2½/7 3,752 18 1150 1254 1240 -    7 -40
Redeker,Frank,Dr. 66124-0022 1476 -101 4½/7 3,947 20 1534 1430 1492 -102 +16
Reißmann,Gerd,Dr. F3807-0037 1285 -    6 3/7 3,726 18 1211 1262 1262 -    7 -23
Rische,Jörg G0339-1002 1255 -  21 1½/7 3,449 18 1035 1260 1193 -  22 -62
Roth,Heinz-Georg C0106-0149 1732 -150 2/6 2,968 24 1614 1736 1706 -151 -26
Röhr,Oliver G0314-1108 1992 -  93 4½/7 3,648 21 2082 1977 2016 -  94 +24
Röhr,Susanne D3003-0167 1698 -  70 1½/6 3,624 23 1432 1623 1639 -  71 -59
Sasik,Hubert D2022-0103 1445 -  28 6/7 3,376 7 1762 1458 1595 -  29 +150
Scheunemann,Uwe 62140-0045 1570 -161 3/7 3,715 21 1497 1548 1550 -162 -20
Schiefer,Jörg G0317-1066 1167 -  21 5½/7 3,974 17 1346 1118 1218 -  22 +51
Schießl,Hanns F2401-0030 1487 -141 4½/7 3,556 20 1593 1486 1515 -142 +28
Schleicher,Winfried 70402-0036 1038 -    8 2/6 2,429 21 984 1107 1025 -    9 -13
Schmidt,Andreas F1203-0018 1484 -  18 2½/7 3,884 20 1341 1445 1443 -  19 -41
Schober,Ralf 63403-1007 2010 -126 2½/6 3,190 30 1927 1987 1995 -127 -15
Schoknecht,Sabine 40039-0346 1588 -153 4/7 3,904 21 1598 1547 1591 -154 +3
Schrade,Ulrich C0232-0128 1643 -178 3/7 3,259 22 1616 1668 1636 -179 -7
Schulz-Runge,Michael 61210-0099 1875 -117 3½/7 3,826 27 1842 1842 1867 -118 -8
Schumacher,Tina 54012-0142 1430 -  27 5½/7 2,708 19 1755 1519 1516 -  28 +86
Schön,Fabian 30061-1051 1198 -  14 5/7 4,280 5 1279 1117 1246 -  15 +48
Seifert,Nico F3A09-1112 1274 -  20 2/4 2,176 8   1243 1262 -  21 -12
Seifert,Ronny F3401-1022 1765 -  70 4½/7 3,575 25 1862 1757 1788 -  71 +23
Sendelbach,Karen 70149-0087 1545 -  39 2/7 3,319 21 1403 1563 1507 -  40 -38
Singer,Jochen F1105-0019 1559 -  40 3½/7 3,718 21 1537 1537 1553 -  41 -6
Spiess,Thomas 70115-0996 1926 -141 2/6 2,730 29 1835 1958 1909 -142 -17
Stein,Daniel 61311-1085 1668 -101 3½/7 3,867 23 1630 1631 1658 -102 -10
Stein,Wolfgang 61311-1088 1283 -  20 4/7 3,312 18 1358 1307 1305 -  21 +22
Stenzel,Michael 62140-0013 1711 -110 1/6 2,666 24 1475 1751 1667 -111 -44
Stolzenwald,Frank 40068-0015 1196 -383 6/7 2,908 17 1560 1257 1299 -384 +103
Stolzenwald,Karl-Heinz 27201-0197 1559 -128 4/7 3,388 21 1622 1570 1576 -129 +17
Strate,Gerda F2808-0174 1645 -145 5½/7 3,492 22 1871 1646 1700 -146 +55
Thevessen,Hubert 62429-0095 1622 -  97 4/7 2,919 22 1734 1682 1652 -  98 +30
Trabert,Jens 52007-0073 1504 -  58 4½/7 2,902 20 1669 1565 1551 -  59 +47
Tröger,Uwe 30061-0032 1498 -  19 3/6 2,969 20 1502 1507 1499 -  20 +1
Unruh,Hartmut 51009-1157 1078 -  68 4½/7 3,201 16 1216 1109 1123 -  69 +45
Voigt,André F1805-0015 1315 -  93 2/6 2,735 18 1224 1346 1290 -  94 -25
Vöcking,Julia 52017-1144   884 -  22 4/7 2,231 5 1144 1093 1002 -  23 +118
Vöcking,Laura 52017-1145 1235 -  36 3/7 3,159 8 1219 1270 1227 -  37 -8
Vöcking,Michael 52017-1146 1451 -  24 2/7 3,706 19 1270 1430 1399 -  25 -52
Weihofen,Regina 62510-0407 1361 -  31 4½/7 3,252 18 1500 1393 1401 -  32 +40
Wenske,Hardy A0601-1109 1608 -  95 4/7 2,801 22 1732 1681 1641 -  96 +33
Wessollek,Peter E0117-1033 1546 -  38 3½/7 3,526 21 1543 1543 1545 -  39 -1
Wildner,Alfred 70303-1010 1438 -  76 4/7 3,240 19 1515 1464 1461 -  77 +23
Willin,Bernhard 10819-0248 1795 -  96 3/7 4,076 25 1685 1736 1768 -  97 -27
Wollenweber,Frank 63510-0297 1734 -104 4½/7 3,348 24 1853 1749 1764 -105 +30
Wolniak,Udo 62510-0378 1411 -  48 2½/7 3,087 19 1349 1453 1393 -  49 -18
Zitzelsberger,Philipp D3021-0143 1955 -  43 2/7 3,289 25 1814 1977 1923 -  44 -32
Zucker,Stefan 70138-1019 1782 -113 4/7 3,959 25 1786 1735 1783 -114 +1
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.126 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.