DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Briesener Open 2019

Code: B930-D00-BOP
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 28.07.2019
Erste Berechnung am: 08.08.2019 00:27
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:33
Spieler/Partien/Runden: 123 / 303 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abed,David 30035-1148 1737 -    6 4/5 3,236 24 1869 1629 1758 -    7 +21
Abed,Karim 30035-1123 1735 -  30 2/5 3,128 14 1570 1643 1688 -  31 -47
Abed,Rashid 30035-1149 1537 -  13 4/5 3,432 8 1647 1388 1572 -  14 +35
Andexel,Jürgen D2014-0001 1326 -  52 2½/5 1,919 18 1417 1416 1346 -  53 +20
Belkina,Elisabeth 30021-1327   998 -  12 2/3 1,515 5   994 1046 -  13 +48
Betke,Arno E0302-0019 1583 -197 1½/5 1,573 21 1570 1743 1581 -198 -2
Bischoff,Rosemarie D2027-1010   951 -  15 ½/3 1,200 25   1023   931 -  16 -20
Blume,Björn D1004-0040 1454 -  33 3/5 3,338 19 1402 1329 1443 -  34 -11
Borchert,Tom D2013-0097 1143 -  25 ½/5 1,542 9 911 1292 1083 -  26 -60
Buller,Ian Joshua D2004-1187 1961 -  74 1½/5 2,750 20 1762 1924 1921 -  75 -40
Drechsler,Andor E0327-1070 1048 -  10 3/5 0,679 5 1441 1368 1234 -  11 +186
Ehlers,Michael E0327-1019 1899 -  73 3/5 1,575 28 2108 2036 1934 -  74 +35
Eilenberg,Jonas 30035-1162 2013 -  68 5/5 3,046 21 2606 1929 2073 -  69 +60
Ellert,Stefan 30042-1191 1597 -  37 3/5 1,810 9 1770 1698 1665 -  38 +68
Erlach,Olaf D1004-0069 2024 -121 3/5 3,003 30 2023 1949 2024 -122 0
Fendselau,Dietmar D2013-0039 1270 -  47 2½/5 1,615 18 1409 1408 1301 -  48 +31
Fiedler,Markus D1010-1018 1654 -  26 3½/5 2,999 22 1731 1582 1669 -  27 +15
Fitzner,Werner,Dr. D2008-1004 1152 -  61 1½/4 2,317 18   1082 1122 -  62 -30
Fromm,Marius E0312-1073 2074 -  72 3½/5 3,062 24 2142 1993 2086 -  73 +12
Großmann,Piet E0327-1055 1821 -  47 2½/5 1,391 15 1988 1988 1865 -  48 +44
Hall,Oliver 30002-1024 1562 -  31 0/4 1,565 21   1640 1512 -  32 -50
Hankel,Uwe D2014-0065 1641 -  71 2/4 1,918 22   1656 1644 -  72 +3
Haube,Jonas D2004-1344 1118 -  25 2½/5 2,958 9 1043 1046 1092 -  26 -26
Heuberger,Holger D2004-1460 1235 -  20 1/5 2,031 18 1056 1304 1199 -  21 -36
Heuberger,Melanie D2004-1465   975 -  27 1/3 1,691 14   927   942 -  28 -33
Heuberger,Sandra D2004-1403 1160 -  32 1½/5 1,793 8 1112 1266 1142 -  33 -18
Hintze,Peter 30066-0220 2010 -116 1/5 3,640 30 1598 1838 1950 -117 -60
Hoppe,Frank 30052-1083 1944 -138 1/5 3,095 29 1600 1856 1895 -139 -49
Hoxha,Fatjon D2010-0118 1195 -    4 3/5 1,099 17 1495 1422 1264 -    5 +69
Hummel,Dirk D2010-0088 1232 -  42 0/4 1,247 18   1372 1187 -  43 -45
Jaap,Lena E0313-1087   871 -    6 0/3 0,906 22   1026   842 -    7 -29
Kaiser,André D2001-1012 1255 -  12 2½/5 1,925 17 1343 1340 1276 -  13 +21
Kammer,Moritz D2013-0070 1755 -  51 1/5 1,614 14 1641 1891 1729 -  52 -26
Kellner,Rene D3003-0176 1646 -204 3/5 2,763 22 1680 1608 1653 -205 +7
Kiesewetter,Jan D2004-1585   865 -    2 2½/4 1,131 5   1031   987 -    3 +122
Koppe,Cordelia D2004-1459 1292 -  34 2/5 1,911 18 1307 1385 1295 -  35 +3
Krafzik,Roland D1004-0102 1679 -  97 ½/5 2,862 23 1259 1627 1612 -  98 -67
Kühn,Konstantin Emanuel D2022-0130   845 -    3 0/3 0,600 25   1086   828 -    4 -17
Lange,Jannis E0312-1079 2047 -  65 3½/5 2,448 23 2268 2095 2077 -  66 +30
Lehmann,Michael 30011-0427 1606 -  69 2/5 2,091 22 1592 1665 1603 -  70 -3
Lenhardt,Manfred 30021-1062 2003 -400 3/5 2,456 30 2086 2006 2015 -401 +12
Leubner,Paul Damdin D2004-1444 1383 -  24 2½/5 2,467 6 1389 1391 1385 -  25 +2
Lippert,Daniel D2022-0140 1701 -  12 4½/5 2,764 11 2033 1662 1788 -  13 +87
Matthes,Aaron D3021-0138 1992 -  44 2/5 3,361 21 1789 1863 1950 -  45 -42
Matthes,Benjamin D3019-1112 1896 -  55 1/5 2,575 18 1628 1885 1841 -  56 -55
Meyer-Dunker,Paul 30047-1150 2096 -  74 4/5 3,551 30 2180 1932 2106 -  75 +10
Mras,Anton D2004-1571 1378 -  23 2/4 2,799 9   1229 1329 -  24 -49
Mras,Reiko D2026-0071 1089 -    5 3/4 2,466 16   989 1110 -    6 +21
Möller,Jared William D2004-1616 1469 -  32 4/5 3,050 7 1649 1380 1532 -  33 +63
Müller,Johannes 30076-1072 1645 -120 2/5 2,730 22 1538 1612 1623 -121 -22
Nagler,Jörg D2010-0114 1864 -  64 2/5 1,706 27 1919 2057 1871 -  65 +7
Neuhoff,Laertes F1508-1358 1388 -  25 4/5 2,624 6 1637 1371 1488 -  26 +100
Neumann,Paul D2004-1264 1037 -    4 1½/2 1,347 5   908 1054 -    5 +17
Nguyen,Phuc Nhat 30055-1171 1553 -  27 2/4 1,389 8   1664 1594 -  28 +41
Noack,Thomas D2022-0072 1840 -169 2/5 1,805 26 1870 1944 1845 -170 +5
Novikov,Dmitry 30085-1126 1258 -    2 2/5 1,544 10 1328 1400 1282 -    3 +24
Oramus,Max D2022-0146 2/3 0   985
Philipp,Eckhard D2027-1005 1337 -  30 3½/5 2,414 18 1517 1352 1375 -  31 +38
Pilz,Julius D2022-0145 0/2 0   1062
Pohland,Max D2022-0134 1038 -    6 2/2 0,845 5   1102 1170 -    7 +132
Prüsse,Horst E0302-1050 1977 -212 3/5 2,559 30 2045 1965 1987 -213 +10
Rausch,Erik,Dr. 30002-1138 1599 -124 1/5 1,933 22 1427 1704 1571 -125 -28
Reinhold,Henry Maximilian D2004-1617 0/4 0   930
Rose,Daniel 30035-1105 1613 -  52 1/4 1,573 12   1690 1584 -  53 -29
Rose,Torsten 30035-0007 1874 -  61 2½/5 2,063 27 1940 1939 1885 -  62 +11
Sasik,Hubert D2022-0103 1316 -  27 3/5 1,390 5 1564 1489 1445 -  28 +129
Schmekel,Matthias E0327-1046 1553 -  23 3/5 3,399 21 1489 1414 1541 -  24 -12
Schmid,Katharina D2004-1026 1615 -  60 2/5 2,149 12 1593 1665 1608 -  61 -7
Schmidt,Paul E0327-0098 1696 -  63 3½/5 2,827 18 1801 1648 1719 -  64 +23
Schmidt,Tobias 30042-1206 1379 -  15 2½/5 2,921 9 1311 1318 1355 -  16 -24
Schneider,Jens D1010-0083 2022 -  92 2½/5 3,310 30 1901 1901 2003 -  93 -19
Schrodt,Horst 30076-0025 1545 -194 3/5 1,728 21 1732 1659 1584 -195 +39
Seigerschmidt,Uwe D1011-0009 1678 -143 3½/5 2,420 23 1871 1703 1709 -144 +31
Sommer,Hans-Hermann E0302-1012 1729 -  58 2½/5 3,197 24 1627 1627 1710 -  59 -19
Sperling,Niclas D2004-1457 1645 -  71 3/5 2,090 10 1776 1704 1694 -  72 +49
Springer,Guido E0313-0010 1737 -145 3½/5 2,412 24 1919 1758 1767 -146 +30
Stegmann,Jens 30055-0255 1588 -144 1½/4 1,611 21   1659 1584 -145 -4
Stein,Daniel 30040-1179   775 -    1 0/3 0,592 37   1019   763 -    2 -12
Stuckart,Michael D2027-1004 1545 -  28 3/5 4,048 21 1366 1293 1513 -  29 -32
Tham,Franz 30060-0060 1327 -  73 2/5 2,066 18 1317 1394 1325 -  74 -2
Thümler,Floris 30085-1133   975 -    5 0/1 0,381 14   1061   955 -    6 -20
Tschernatsch,Johannes D3001-1054 2101 -  42 3/5 2,607 24 2175 2119 2112 -  43 +11
Urbanek,Frank D2014-0064 1801 -  78 2½/5 1,714 26 1923 1921 1821 -  79 +20
Vollmar,Timo 30068-1106 1631 -  18 2/5 2,575 12 1547 1621 1604 -  19 -27
Vollmar,Torsten 30068-1027 1781 -  62 2/5 1,578 25 1851 1928 1792 -  63 +11
Wagner,Tino E0313-1056 1140 -  26 3½/4 2,448 17   1048 1180 -  27 +40
Walschus,Uwe,Dr. E0314-0114 1345 -  17 2/5 1,850 18 1368 1443 1350 -  18 +5
Winkler,Andreas D2014-0036 1357 -133 2/5 2,756 18 1237 1321 1331 -134 -26
Woithe,Daniel D2010-0105 2015 -  44 2½/5 2,965 21 1945 1944 2001 -  45 -14
Woll,Wilfried E0312-0036 2024 -235 4/5 3,311 30 2154 1900 2040 -236 +16
Zimmer,Michel D3022-0105 1715 -  41 3/5 2,651 24 1774 1702 1725 -  42 +10
Zubke,Carsten D2013-0079 1824 -  59 2/5 1,047 26 2003 2126 1849 -  60 +25
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.293 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.